politica de confidențialitate

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor Molner Mihaela Consulting SRL . Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceiași măsură Confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

CINE SUNTEM?

Molner Mihaela Consulting SRL este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucuresti, str. Dr. Eugen Iosif nr. 14, et 1, Ap. 2, sector 5 , înregistrată la ORC sub nr. J40/466/2019, având CUI 40430813.

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredintați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, parola acces cont site. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.)
Situațiile în care Molner Mihaela Consulting SRL va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1 . Înregistrare cont pe site-ul www.mihaelamolner.ro;
Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la produsele achiziționate, precum și la produsele oferite gratuit. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră si Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional. De asemenea, în timpul utilizării platformei www.mihaelamolner.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv să optimizăm și îmbunătațim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

2. Înscriere la evenimente (gratuite sau contra-cost);
Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de Molner Mihaela Consulting SRL constă în transmiterea biletului de acces la eveniment, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care v-ați înscris, organizate pe viitor și facturare, în cazul evenimentelor contra-cost;

3. Abonare la Newsletter;
Scopul de prelucrare a datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre articolele de pe blog, produsele noastre și evenimentele organizate de noi și de marketing direct și publicitate.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite”), ca de exemplu MailerLite, platforma de trimitere newslettere, cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:
1 . Servicii SMTP (comunicare email) — adresă de e-mail;
2. Servicii newsletter — adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
3. Servicii de facturare — nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
4. Servicii de curierat/poștă — nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
5. Servicii de trimite SMS — numărul de telefon;
6. Servicii de procesare Plăți online — nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
7. Servicii de comentarii — nume, prenume, e-mail
8. Servicii de contabilitate — nume, prenume, adresa, cnp;
9. Servicii juridice — nume, prenume, adresa, cnp

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:
— dreptul de acces la date — aveți dreptul de a obține din partea Molner Mihaela Consulting SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., Molner Mihaela Consulting SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
— dreptul la rectificare — aveți dreptul de a obține rectificarea de către Molner Mihaela Consulting SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Molner Mihaela Consulting SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
— dreptul la ștergerea datelor — aveți dreptul de a obține din partea Molner Mihaela Consulting SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Molner Mihaela Consulting SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Molner Mihaela Consulting SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Molner Mihaela Consulting SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
— dreptul la restricționarea prelucrării — aveți dreptul de a obține din partea Molner Mihaela Consulting SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Molner Mihaela Consulting SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Molner Mihaela Consulting SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Molner Mihaela Consulting SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; Molner Mihaela Consulting SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
— dreptul la portabilitatea datelor — aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Molner Mihaela Consulting SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Molner Mihaela Consulting SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic; — dreptul la opoziție — aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
— dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
— dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
— dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Molner Mihaela Consulting SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Bucuresti, Str. Dr. Eugen Iosif 14, et. 1, Ap. 2, sector 5.

Molner Mihaela Consulting SRL vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.
Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Molner Mihaela Consulting SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Molner Mihaela Consulting SRL poate:
(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (ii) fie să refuze să dea curs cererii.
Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Molner Mihaela Consulting SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Politica de utilizare cookies

Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt fragmente de text plasate în computerul dumneavoastră de către site-urile pe care le vizitați. Această tehnologie de stocare automată a datelor este foarte răspândită și se folosește pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-urile Molner Mihaela Consulting SRL, cu scopul de a înțelege cum folosesc vizitatorii aceste pagini de web. „Cookies” ne ajută să adaptăm conținutul website-ului în funcție de nevoile dumneavoastră.

Cum și de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea site-ului nostru și pentru a înțelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează acest site, precum și serviciile oferite de către acesta. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru și pentru a face următoarea vizită mai plăcută.

Cum pot modifica setările mele cookie?
Puteți în orice moment modifica setările dumneavoastră cookie (de exemplu, să fiți alertați atunci când cookie-urile sunt trimise către computerul dumneavoastră). Dacă faceți acest lucru, vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil să nu aveți aceeași experiență pe site-ul nostru.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
Atunci când vizitați acest site, următoarele tipuri de Cookie-uri sunt folosite.

 • Cookie-urile necesare
  Acestea sunt Cookie-urile strict necesare pentru operarea unui site web. Fără aceste cookie-uri, acest site nu va funcționa corect.
 • Cookie-urile funcționale
  Acestea sunt Cookie-urile care sunt setate pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului și experiența dumneavoastră. De exemplu, Cookie-urile care amintesc conținutul pe care l-ați vizionat anterior pe acest site. Prin umare, utilizarea Cookie-urilor funcționale ne permite să vă oferim conținut adaptat intereselor dumneavoastră. Putem folosi, de asemenea, Cookie-urile pentru a bloca accesul la anumite activități al utilizatorilor minori.
 • Cookie-urile site-ului
  Acestea sunt Cookie-uri stabilite de către acest site și pot fi citite numai de către acest site.
 • Cookie-urile terțelor părți
  Acestea sunt Cookie-uri stabilite de către terțe părți pe care le folosim pentru diferite servicii (de exemplu, analiza sau publicitate de website).

Lista cu cookie-uri folosite pe acest website 

În cele ce urmează găsiți clasificarea și descrierea unor Cookie-uri folosite pe acest website:

 • First Party Cookies

Nume: Google Analytics
Scop: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul nostru. Noi folosim informațiile pentru a compila rapoarte și pentru a ne ajuta să îmbunătățim site-ul. Cookie-urile colectează informații într-o formă anonimă, inclusiv numărul de vizitatori ai site-ului și paginile vizitate.
Comentarii: Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, elaborarea rapoartelor privind activitatea de pe site pentru operatorii site-ului și furnizarea de alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului. Google poate transfera aceste informații către terțe părți în cazul în care este necesar să facă acest lucru prin lege, sau în cazul în care aceste terțe părți procesează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu orice alte date deținute de Google. Puteți refuza utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare de pe browser-ul dvs., vă rugăm să rețineți faptul că dacă faceți acest lucru este posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea deplină a acestui site. Prin folosirea acestui site, sunteți de acord cu prelucrarea de date despre dvs de Google în modul și în scopurile menționate mai sus. Puteți afla mai multe despre cookie-uri Google, vizitând Politica de confidențialitate Google.

 • Third Party Cookies

Nume: Facebook Social Plug Ins
Scop: Acest cookie este folosit pe site-uri web care includ un link de tip Partajare pe Facebook. Acesta este utilizat pentru a vă aminti datele de conectare la Facebook, astfel încât să nu fiți nevoit să introduceți aceste detalii de fiecare dată când utilizați Facebook Connect pentru a vă autentifica. Aceste date sunt stocate pe serverele Facebook și nu pe serverele Molner Mihaela Consulting SRL. 

Comentarii: Vizitați Facebook pentru mai multe informații.

Nume: Google Adwords
Scop: Acest cookie este folosit în scopuri de publicitate, pentru a putea să ne ținem la curent vizitatorii asupra celor mai noi proiecte, servicii sau produse ale noastre.
Comentarii: Mai multe despre acest aspect găsiți aici: http://www.google.com/intl/ro/policies/technologies/ads/


Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări și corecții asupra acestui document. Vă rugăm să consultați această pagină din când in când pentru a reciti aceste informații.


Vă mulțumim!