TERMENI ȘI CONDIȚII

Pentru o mai bună claritate a Termenilor și a Condițiilor:
“Site” înseamnă în continuare site-ul de internet https://mihaelamolner.ro/
“Administrator”- persoana sau echipa care se ocupă cu administrarea site-ului
“Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, și / sau orice modul sau componentă a acestuia;
“Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care își crează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din aceștia, după cum sunt formulați în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia.
Prin înregistrare Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege să utilizeze Serviciul în stricta conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe Site înțeleg și acceptă ca utilizarea în continuare a contului lor, precum și orice accesare sau vizitare în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

Termeni generali
Vă rugăm să citiți următorii termeni de utilizare cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site precum și a site-urilor existente sub acest brand. Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni în orice moment, vă rugăm să verificați periodic această pagina pentru modificări. Prin utilizarea acestor site-uri, după ce am postat orice modificări ale acestor termeni, vă manifestați acordul cu privire la aceste modificări, indiferent dacă le-ați examinat sau nu și indiferent dacă ați primit sau nu o notificare cu privire la ele. Dacă, în orice moment alegeți să nu acceptați acești termeni de utilizare, vă rugăm să nu folosiți acest site sau oricare dintre site-urile deținute de Molner Mihaela Consulting SRL.

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

Proprietarii și colectori de informații
Acești termeni de utilizare se aplică utilizării de către dvs. a tuturor Site-urilor și serviciilor deținute sau operate de Molner Mihaela Consulting SRL (colectiv „noi”, „nouă”, sau „al nostru”), inclusiv și orice alt site pe care le-am deținut sau operat.

Restricții
Conținutul Site-urile noastre sunt protejate prin legea drepturilor de autor și de legile mărcii comerciale și sunt proprietatea Molner Mihaela Consulting SRL. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, puteți accesa și utiliza informațiile și materialele în cadrul Site-urilor pentru uz personal. Dvs. nu puteți schimba, modifica, șterge, afișa, transmite, adapta, exploata, sau copia pentru distribuirea sau vânzarea oricăror informații, materiale, mărci comerciale, drepturi de autor sau pe alte site-uri. Dvs. trebuie sa obțineți permisiunea scrisă de la noi sau de orice altă entitate care deține proprietatea intelectuală pe site-urile noastre înainte de a putea publica, distribui, afișa, sau exploata comercial orice material de pe site-uri. Prin utilizarea Site-urilor, sunteți de acord să respectați toate notificările privind drepturile de autor sau alte restricții postate.

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, și nici opiniile și / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului față de materialele de orice fel postate pe Site sau față de Conținutul Site-ului în general.

În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alți producători / emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de “comunicate de presă”. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ, și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea conținutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legatură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii / proprietarii Conținutului Site-ului.
Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.
Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa: hello@mihaelamolner.ro, cu mențiunea “Conținut site” sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Site-ului.
Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.
Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Site de către orice persoana, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.
Utilizatorii înțeleg și acceptă ca în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site, sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.
Utilizatorii înteleg și acceptă că Site-ul le oferă doar o platformă de comunicare și că doar ei singuri răspund pentru modul de utilizare a oricăror materiale, date și informații postate pe Site indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și / sau comerciale derivând din acestea.

Link-uri
Acești termeni de utilizare se aplică numai pentru Site-urile noastre, și nu pe site-urile deținute de orice alte companii sau organizații, inclusiv cele pe care le legați. Noi nu deținem nici o responsabilitate pentru conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale puse la dispoziție prin orice alt site, inclusiv cele pe care le legați. În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată în legătură cu utilizarea de orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe orice alt site. Alte site-uri se pot lega la Site-urile noastre numai cu permisiunea noastră scrisă. Ne rezervăm dreptul de a anula orice autorizație acordată către dumneavoastră sau orice organizație prin care am aprobat conectarea la site-urile noastre, și de a solicita încetarea unei astfel de conexiuni la oricare dintre site-uri, la discreția noastră, în orice moment.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile in legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.
Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

Subscrieri
Asteptăm comentariile dumneavoastră pentru oricare dintre Site-uri. Cu toate acestea, nu vom revizui sau lua în considerare orice observații sau sugestii nesolicitate creative pentru subiecte la seminariile noastre sau pentru newsletter sau pentru produsele noastre. Sperăm că veți înțelege că această politica este destinată pentru a evita posibilitatea de neînțelegeri viitoare în cazul în care ideile dezvoltate de către personalul nostru ar putea părea a fi similare cu ideile prezentate către noi. În consecință, vă rugăm să nu ne trimiteți orice idei originale creative, sugestii sau materiale. În cazul în care, în ciuda solicitării noastre, ne trimiteți orice idee, sugestie sau material, acesta devine proprietatea noastră. În cazul în care ne trimiteți orice fel de informație/idee etc nesolicitată, vom deține în exclusivitate toate drepturile la nivel mondial, și vom avea dreptul să utilizăm în mod liber de prezentare pentru orice scop, fără compensare sau notificarea persoanei emitente. Având în vedere acest fapt, vă solicităm abținerea de la depunerea de proiecte creative pentru noi, mai ales cele care sunt confidențiale sau personale pentru dvs.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, statistică, și/sau furnizare bunuri și servicii.

Politica AntiSpam
* Confidențialitatea datelor private
Administratorul Site-ului nu va divulga, vinde sau închiria informații personale ale utilizatorilor, decât în cazul în care cererea se face de o instanță de judecată, în condițiile legii. Toate informațiile colectate sunt utilizate doar in scopul de a facilita comunicarea cu utilizatorul.
*Cum puteți să nu mai primiți e-mailuri de la noi?
Fiecare e-mail trimis conține un link de dezabonare, acesta fiind o cale automată de a nu mai primi mesaje de la noi.
Fiecare cerere de dezabonare se procesează imediat.
* Angajamentul nostru
Molner Mihaela Consulting SRL este împotriva trimiterii de spam.
* Definiția termenului de spam (conform Mail Abuse Prevention System)
Un mesaj electronic este considerat spam dacă:
1) datele si identitate ale destinatarului precum și conținutul sunt irelevante pentru ca mesajul este în mod egal aplicabil mai multor potențiali beneficiari, și
2) beneficiarul nu a acordat verificabil deliberat, explicit și încă-revocabil permisiunea ca acestea să fie trimise, și
3) transmiterea și recepționarea mesajului de către destinatar se face pentru a da un beneficiu disproporționat expeditorului.
De asemenea, consideram spam orice mesaj ilicit și ilegal.

Limitarea răspunderii
Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.
Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvențe, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi a Conținutului Site-ului.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și ca orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile, sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.
În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.
În cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.
Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și să despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și / sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul.

Legea aplicabila. Litigii
Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competența aflată în raza teritorială a municipiului București.

Înregistrare
Putem, la discreția noastră, să suspendăm sau să reziliem înregistrarea oricărui utilizator, la orice nivel al site-ului, care încalcă oricare dintre acești termeni de utilizare, sau pentru orice alt comportament pe care noi, în discreția noastră, credem că este nepotrivit.

Termeni
Informații, servicii, produse, creanțe, subiecte de seminar, și materiale de pe Site-urile noastre sunt furnizate „ca atare” și fără garanții de orice fel, fie exprimate sau implicite. Noi renunțăm la toate garanțiile, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la eficacitatea implicită a ideilor sau a strategiilor de succes listate pe acest site, precum și cele care sunt prevăzute în produsele noastre sau ale participanților la evenimentele noastre. Singura excepție sunt garanțiile de satisfacție și de absolvire, care sunt etichetate în mod clar ca garanții în cadrul Site-urilor noastre. Nici noi, nici oricare dintre licențiatorii noștrii sau furnizorii, nu garantează că funcțiile conținute în site-urile noastre vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că Site-urile sau serverul care le face disponibile sunt verificate de viruși sau alte efecte nocive componente. Nici noi, nici oricare dintre licențiatorii noștrii sau furnizori nu garantează și nu face nici o reprezentare cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării serviciilor, produselor, informațiilor sau materialelor de pe acest site, în ceea ce privește corectitudinea lor, acuratețea, fiabilitatea etc. Dvs. (și nu noi sau la oricare dintre licențiatorii noștri sau dintre furnizori) vă asumați întregul cost al tuturor operațiunilor necesare de service, reparație sau corectare a sistemului dvs. Legea aplicabilă nu poate permite excluderea garanțiilor implicite, astfel încât excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră. Noi suntem o parte, și nu monitorizăm orice tranzacție între utilizatori și furnizorii terți de produse sau servicii.

Limitarea răspunderii
Sub nici o formă, inclusiv dar nu limitat la neglijență, noi sau oricare dintre licențiatorii noștri sau dintre furnizori nu vom fi răspunzători pentru orice daune speciale sau indirecte care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza, materialele sau informațiile de pe Site-uri, sau orice produse sau servicii furnizate în conformitate cu site-urile, chiar dacă a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune. Legea aplicabilă nu poate permite limitarea sau excluderea de răspundere sau daune incidentale sau de consecință (inclusiv, dar fără a se limita la, date pierdute), astfel încât limitarea de mai sus sau excluderea să nu vi se aplice. Nu vom fi răspunzători nici noi nici licențiatorii noștri sau furnizorii pentru toate daunele, pierderile și, cauze de acțiune (fie în contract, prejudiciu, sau altfel) care depășesc suma plătită de către dumneavoastră la noi, dacă este cazul, pentru accesarea site-urilor.
În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată pentru dumneavoastră în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a oricărei consilieri, produse sau servicii pe care le primiți de la un vorbitor invitat pe Site-urile noastre sau la unul dintre evenimentele noastre.
Deasemenea nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de către invitații noștri în legătură cu afișarea lor a fotografiilor, numelui, sau biografie scrise pe Site-urile noastre sau în materialele noastre de marketing.

Nu oferim sfaturi profesionale
Informațiile conținute în sau puse la dispoziție prin intermediul site-urilor (inclusiv, dar nu limitat la informațiile conținute în mesaj, în fișiere de text, sau în chat-uri) nu pot înlocui sau substitui serviciile profesioniștilor instruiți în orice domeniu, inclusiv, dar nu limitat la, aspectele financiare, medicale, psihologice, juridice etc. În special, ar trebui să consultați un medic în mod regulat, în toate aspectele legate de sănătatea fizică sau psihică, în special cu privire la orice simptome care ar putea necesita diagnostic sau îngrijire medicală. Noi și licențiatorii sau furnizorii noștri nu facem nicio declarație sau garanție cu privire la orice tratament, acțiune, sau aplicarea de medicamente sau un preparat de către orice persoană ca urmare a informațiilor oferite sau furnizate în cadrul sau prin intermediul Site-urilor. Nici noi, nici partenerii noștri, sau oricare din partenerii noștri afiliați, nu vom fi răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare sau de altă natură care ar putea să rezulte, inclusiv, indiferent că sunt pierderi economice, vătămare, boală sau moarte. Sunteți singurul responsabil și răspunzător pentru deciziile, acțiunile și rezultatele în viața dvs, și prin utilizarea de către dvs. a site-urilor, sunteți de acord și răspunzător pentru orice astfel de decizii, acțiuni sau rezultate, în orice moment, în orice împrejurare.

Câștiguri
Atunci când abordează aspectele financiare în oricare dintre Site-urile noastre, clipuri video, buletine de știri sau alt conținut, am depus toate eforturile pentru a ne asigura că programele noastre au capacitatea de a vă ajuta să vă îmbunătăți viața dvs. sau de a vă ajuta să vă dezvoltați afacerea. Cu toate acestea, nu există nici o garanție că veți obține un rezultat sau câștiga bani folosind oricare dintre ideile noastre, instrumente, strategii sau recomandări, iar noi nu pretindem că vă veți îmbogăți instantaneu pe oricare dintre Site-urile noastre. Nimic de pe Site-urile noastre nu sunt promisiuni sau garanții de câștiguri. Nivelul dvs. de succes în atingerea rezultatelor similare depinde de o serie de factori, inclusiv de calificare, cunoștințe, capacitate, dedicare, pricepere de afaceri, de rețea, și situația financiară, pentru a numi doar câteva. Deoarece acești factori diferă în funcție de indivizi, nu putem și nu garantăm succesul, nivelul venitului, sau capacitatea de a câștiga venituri. Sunteți singurul responsabil pentru acțiunile dumneavoastră și rezultatele în viața, cariera si afacerile dvs. Orice declarații anticipative prezentate pe Site-urile noastre sunt pur și simplu opinia noastră și, prin urmare, nu sunt garanții sau promisiuni pentru performanță reală. Ar trebui să fie clar pentru dvs. că prin lege nu facem nicio garanție că veți obține nici un rezultat din ideile noastre sau modelele prezentate pe site-urile noastre, iar noi nu oferim consiliere juridică profesională, medicală, psihologică sau financiară.

Acordul părinților

Site-urile sunt adresate adulților cu vârsta peste 18 ani și nu vom colecta cu bună știință informații personale de identificare de la tinerii sau copiii sub 18 ani. Vă recomandăm cu tărie ca părinții să participe la explorarea copiilor lor pe internet și alte servicii on-line și de a folosi comenzile parentale ale browser-ului lor pentru a limita domeniile de Internet la care copiii lor au acces. Am putea, la discreția noastră, cere utilizatorilor sub 18 ani să obțină consimțământul unui părinte sau tutore pentru a vizualiza un anumit conținut. Sunteți de acord să respectați orice astfel de restricții, și să nu ajutați pe nimeni să evite aceste restricții.

Conținut matur
Pe site-urile noastre, vom discuta ocazional despre subiecte mature și expresii lingvistice legate de creșterea personală și profesională. Utilizatorii care nu se simt confortabil cu astfel de subiecte sau expresii lingvistice nu ar trebui să folosească Site-urile noastre.

Afilierea
Programul de Afiliere se desfășoară în mod automat și oricine poate promova site-ul mihaelanolner.ro atâta timp cât are un cont de utilizator al programului.
Este interzisă promovarea mihaelamolner.ro pe site-uri cu conținut considerat imoral sau ilegal.
Regulile din Programul de Afiliere subscriu Termenilor și Condițiilor generale de utilizare a site-ului mihaelamolner.ro
Valoarea comisionului este cea stabilită în Acordul de Afiliere însă poate varia în funcție de valoarea programului.
Valoarea comisionului pentru companii (în cazul în care se achiziționează un pachet de licențe) va fi suma plătită în prima lună pentru tot pachetul.
Valoarea comisionului va fi rambursată prin PayPal sau alte metode alese de Administrator și va fi virată la perioada agreată, respectând condițiile din Acordul de Afiliere.

Livrarea produselor și serviciilor
Programele și Produsele Molner Mihaela Consulting SRL se livrează pe teritoriul României.


Garanția pentru calitate și Returnarea banilor plătiți
Orice client care a achiziționat prin plata direct pe site seminar/curs poate cere returnarea banilor plătiți în termen de 30 de zile, din orice motiv.

Confidențialitatea și neconcurența
Utilizatorii Site-urile noastre este necesar să înțeleagă că instrumentele, procesele, strategiile, materialele și informațiile de pe site-urile noastre sunt cu drept de autor și de proprietate, astfel încât utilizatorii se angajează să nu înregistreze, reproducă, distribuie, multiplice informațiile noastre, în orice mod, fără permisiunea noastră scrisă. Orice utilizare neautorizată sau distribuirea conceptelor noastre, a Site-urilor, a materialelor, și a altor materiale cu proprietate intelectuală de către dumneavoastră sau de reprezentanții dvs. este interzisă și se vor cere despăgubiri complete în instanță.